2018av动态图番号出处大集

2018av动态图番号出处大集

 甲乙相克为相倒。 脾脉纯阳求事快。

【集注】方有执曰∶脉缓即下文阳浮而阴弱之谓。软枝细叶,枝尖上有一撮细子。

先辈云∶菌感天地阴阳湿之气而生,多发人之冷气,宜用生姜以解之。七察病患息数之来。

 推其病势急者可知矣。为浸淫热气也不及者。

熬水洗五痔,神效。或误服轻粉、水银毒,周身筋骨疼痛,同防风银花白鲜皮煎服,月余神效,内容:\r萆\pc86.bmp\r,味苦、微酸,性平。

又能救一切水肿、内容:\r石斛\pc92.bmp\r,味甘、淡,性平。取花为末,擦各种毒疮即愈,生肌长肉。

Leave a Reply